Autor: Николај Берђајев Broj strana: 284 Format: A-5 Povez: Тврд Cena: 640 дин. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Николај Берђајев – Ја и свет објеката, Дух и реалност

САДРЖАЈ:

ЈА И СВЕТ ОБЈЕКАТА
Оглед о философији усамљености и заједнице

МЕДИТАЦИЈА 1
Трагедија философа и задаци философије
Философија између религије и науке.
Борба философије и религије.
Философија и друштво
Лична и безлична,
субјективна и објективна философија.
Антропологизам у философији.
Философија и живот

МЕДИТАЦИЈА 2
Субјект и објективација
Субјект сазнања и човек
Егзистенцијални субјект и објективација.
Сазнање и биће.
Разоткривање егзистенције у субјекту.
Објективација и проблем ирационалног
Сазнање и слобода. Активност мисли
и стваралачки карактер сазнања.
Активно и пасивно сазнање.
Теоријско и практично сазнање
Ступњеви заједништвау сазнању. Гашење поствареног, објективног света и разоткривање тајне егзистенције

МЕДИТАЦИЈА 3
Ја, усамљеност и друштво
Ја и усамљеност. Усамљеност и социјалност
„Ја „, „ти „, „ми “ и „оно „. „Ја “ и објект. Комуникација између „ја „
Усамљеност и сазнање. Трансцендирање. Сазнање као заједница. Усамљендст и полност. Усамљеност и религија

МЕДИТАЦИЈА 4
Болест времена. Промена и вечност
Парадокс времена. Његов двоструки смисао.
Прошлост није постојала.
Преображај времена.
Време и брига. Време и стваралаштво
Време и сазнање. Сећање.
Време, динамика и промена.
Убрзање времена и техника
Време и судбина.
Време, слобода и детерминизам.
Време и крај. Време и бесконачност

МЕДИТАЦИЈА 5
Личност, друштво и заједница
Ја и личност. Индивидуа и личност.
Личност и ствар. Личност и објект
Личност и опште. Личност и род.
Лично и надлично.
Монизам и плурализам.
Јединствено и мноштвено
Личност и друштво. Личност и маса.
Личност и социјални аристократизам.
Социјални персонализам.
Личност и заједништво.
Комуникација и заједништво.
Личност и промена. Личност и љубав.
Личност и смрт. Стари и нови човек.
Закључак

ДУХ И РЕАЛНОСТ
Основи богочовечанске духовности

Глава 1
РЕАЛНОСТ ДУХА. ДУХ И БИЋЕ

Глава 2
ОБЕЛЕЖЈА ДУХА

Глава 3
ОБЈЕКТИВАЦИЈА ДУХА.
СИМБОЛИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА

Глава 4
СМИСАО АСКЕЗЕ

Глава 5
ЗЛО И ПАТЊА КАО ПРОБЛЕМИ ДУХА

Глава 6
МИСТИКА.
ЊЕНЕ ПРОТИВУРЕЧНОСТИ И ДОСТИГНУЋА

Глава 7
НОВА ДУХОВНОСТ. РЕАЛИЗАЦИЈА ДУХА
БИБЛИОГРАФИЈА