Autor: Nikolaj Berđajev Broj strana: 284 Format: A-5 Povez: Tvrd Cena: 1300 din. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Nikolaj Berđajev – Ja i svet objekata, Duh i realnost

Ja i svet objekata, Duh i realnost

SADRŽAJ:

JA I SVET OBJEKATA
Ogled o filosofiji usamljenosti i zajednice

MEDITACIJA I
Tragedija filosofa i zadaci filosofije
Filosofija između religije i nauke.
Borba filosofije i religije.
Filosofija i društvo
Lična i bezlična,
subjektivna i objektivna filosofija.
Antropologizam u filosofiji.
Filosofija i život

MEDITACIJA II
Subjekt i objektivacija
Subjekt saznanja i čovek
Egzistencijalni subjekt i objektivacija.
Saznanje i biće.
Razotkrivanje egzistencije u subjektu.
Objektivacija i problem iracionalnog
Saznanje i sloboda. Aktivnost misli
i stvaralački karakter saznanja.
Aktivno i pasivno saznanje.
Teorijsko i praktično saznanje
Stupnjevi zajedništvau saznanju. Gašenje postvarenog, objektivnog sveta i razotkrivanje tajne egzistencije

MEDITACIJA III
Ja, usamljenost i društvo
Ja i usamljenost. Usamljenost i socijalnost
“Ja “, “ti “, “mi ” i “ono “. “Ja ” i objekt. Komunikacija između “ja “
Usamljenost i saznanje. Transcendiranje. Saznanje kao zajednica. Usamljendst i polnost. Usamljenost i religija

MEDITACIJA IV
Bolest vremena. Promena i večnost
Paradoks vremena. Njegov dvostruki smisao.
Prošlost nije postojala.
Preobražaj vremena.
Vreme i briga. Vreme i stvaralaštvo
Vreme i saznanje. Sećanje.
Vreme, dinamika i promena.
Ubrzanje vremena i tehnika
Vreme i sudbina.
Vreme, sloboda i determinizam.
Vreme i kraj. Vreme i beskonačnost

MEDITACIJA V
Ličnost, društvo i zajednica
Ja i ličnost. Individua i ličnost.
Ličnost i stvar. Ličnost i objekt
Ličnost i opšte. Ličnost i rod.
Lično i nadlično.
Monizam i pluralizam.
Jedinstveno i mnoštveno
Ličnost i društvo. Ličnost i masa.
Ličnost i socijalni aristokratizam.
Socijalni personalizam.
Ličnost i zajedništvo.
Komunikacija i zajedništvo.
Ličnost i promena. Ličnost i ljubav.
Ličnost i smrt. Stari i novi čovek.
Zaključak

DUH I REALNOST
Osnovi bogočovečanske duhovnosti

Glava I
REALNOST DUHA. DUH I BIĆE

Glava II
OBELEŽJA DUHA

Glava III
OBJEKTIVACIJA DUHA.
SIMBOLIZACIJA I REALIZACIJA

GlavaIV
SMISAO ASKEZE

Glava V
ZLO I PATNjA KAO PROBLEMI DUHA

Glava VI
MISTIKA.
NjENE PROTIVUREČNOSTI I DOSTIGNUĆA

Glava VII
NOVA DUHOVNOST. REALIZACIJA DUHA
BIBLIOGRAFIJA

Postavi komentar