Autor: Михаил Бахтин Broj strana: 186 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 400 дин. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Михаил Бахтин – Фројдизам

Садржај:

ДЕО ПРВИ
ФРОЈДИЗАМ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ
ФИЛОСОФСКЕ И ПСИХОЛОШКЕ МИСЛИ
(Критичка оријентација)

Глава прва
ОСНОВНИ ИДЕОЛОШКИ МОТИВ ФРОЈДИЗМА
1. Фројдизам и савременост 2. Идеолошки мотив
фројдизма 3. Сродни мотиви у савременој
философији 4. Претходна оцена фројдизма

Глава друга
ДВА ПРАВЦА САВРЕМЕНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ /. Постављање проблема 2. Експериментална психологија 3. Објективна психологија 4. Вербална реакција 5. Марксизам и психологија 6. Психолошки проблем фројдизма 7. Наука и класа

ДЕО ДРУГИ
ПРИКАЗ ФРОЈДИЗМА

Глава трећа
НЕСВЕСНО И ПСИХИЧКА ДИНАМИКА
1. Свест и несвесно 2. Три периода у развоју
фројдизма 3. Прва концепција несвесног
4. Катарзични метод 5. Особености другог
периода 6. Учење о потиствању

Глава четврта
САДРЖАЈ НЕСВЕСНОГ
/. Теорија нагона 2. Сексуални живот детета
3. Едипов комплекс 4. Садржај несвесног у другом периоду
5. Теорија нагона трећег периода
(ерос и танатос) 6. Его идеал

Глава пета
ПСИХОАНАЛИТИЧКИ МЕТОД
1. Компромисне творевине 2. Метод слободног
фантазирања 3. Тумачење снова
4. Неуротички симптом
5. Психопатологија свакодневног живота

Глава шеста
ФРОЈДИСТИЧКА ФИЛОСОФИЈА КУЛТУРЕ
/. Култура и несвесно 2. Мит и религија 3. Уметност
4. Облици социјалног живота 5. Траума рођења

ДЕО ТРЕЋИ
КРИТИКА ФРОЈДИЗМА
Глава седма
ФРОЈДИЗАМ КАО МОДИФИКАЦИЈА СУБЈЕКТИВНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ /. Фројдизам и савремена психологија
2. Елементарна структура психе и„ несвесног „
3. Субјективизам психичке„ динамике “ 4. Критика
теорије ерогених зона 5. Фројдизам и биологија

Глава осма
ПСИХИЧКА ДИНАМИКА КАО БОРБА ИДЕОЛОШКИХ МОТИВА А НЕ ПРИРОДНИХ СИЛА /. Новина фројдизма 2. „Психичка динамика “ као борба мотива 3. Пројекција социјалне динамике у индивидуалну душу 4. Пројекција свесног садашњег у несвесно прошло 5. Чињенице и конструкција
6. Објективни фактори „психичке динамике“

Глава девета
САДРЖАЈ СВЕСТИ КАО ИДЕОЛОГИЈА /. Социологичност вербалних реакција 2. Методи проучавања садржаја свести 3. Појам „животне идеологије“4. Различити слојеви „животне
идеологије“ 5. Сексуално 6. Закључци

Десета глава
КРИТИКА МАРКСИСТИЧКИХ
АПОЛОГИЈА ФРОЈДИЗМА
/. Марксизам и фројдизам 2. Становиште Б.
Биковског 3. Становиште А. Р. Лурије 4. Становиште
Б. Д. Фридмана 5. Рефлексологизирани фројдизам
А. Б. Залкинда  6. Закључци
В. Л. Махлин ФИЛОСОФСКИ КОМЕНТАР ДВА КОНТЕКСТА ЈЕДНОГ ВЕКА.
ФРОЈДИЗАМ
И. В. Пешков РЕТОРИЧКИ КОМЕНТАР
НОВИ ОРГАНОН
Д. А. Силичев БЕЛЕШКА О ПИСЦУ