Autor: Mihail Bahtin Broj strana: 186 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 700 din. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Mihail Bahtin – Frojdizam

Sadržaj:

DEO PRVI
FROJDIZAM I SAVREMENI PRAVCI
FILOSOFSKE I PSIHOLOŠKE MISLI
(Kritička orijentacija)

Glava prva
OSNOVNI IDEOLOŠKI MOTIV FROJDIZMA
1. Frojdizam i savremenost 2. Ideološki motiv
frojdizma 3. Srodni motivi u savremenoj
filosofiji 4. Prethodna ocena frojdizma

Glava druga
DVA PRAVCA SAVREMENE PSIHOLOGIJE /. Postavljanje problema 2. Eksperimentalna psihologija 3. Objektivna psihologija 4. Verbalna reakcija 5. Marksizam i psihologija 6. Psihološki problem frojdizma 7. Nauka i klasa

DEO DRUGI
PRIKAZ FROJDIZMA

Glava treća
NESVESNO I PSIHIČKA DINAMIKA
1. Svest i nesvesno 2. Tri perioda u razvoju
frojdizma 3. Prva koncepcija nesvesnog
4. Katarzični metod 5. Osobenosti drugog
perioda 6. Učenje o potistvanju

Glava četvrta
SADRŽAJ NESVESNOG
/. Teorija nagona 2. Seksualni život deteta
3. Edipov kompleks 4. Sadržaj nesvesnog u drugom periodu
5. Teorija nagona trećeg perioda
(eros i tanatos) 6. Ego ideal

Glava peta
PSIHOANALITIČKI METOD
1. Kompromisne tvorevine 2. Metod slobodnog
fantaziranja 3. Tumačenje snova
4. Neurotički simptom
5. Psihopatologija svakodnevnog života

Glava šesta
FROJDISTIČKA FILOSOFIJA KULTURE
/. Kultura i nesvesno 2. Mit i religija 3. Umetnost
4. Oblici socijalnog života 5. Trauma rođenja

DEO TREĆI
KRITIKA FROJDIZMA
Glava sedma
FROJDIZAM KAO MODIFIKACIJA SUBJEKTIVNE PSIHOLOGIJE /. Frojdizam i savremena psihologija
2. Elementarna struktura psihe i„ nesvesnog “
3. Subjektivizam psihičke„ dinamike ” 4. Kritika
teorije erogenih zona 5. Frojdizam i biologija

Glava osma
PSIHIČKA DINAMIKA KAO BORBA IDEOLOŠKIH MOTIVA A NE PRIRODNIH SILA /. Novina frojdizma 2. „Psihička dinamika ” kao borba motiva 3. Projekcija socijalne dinamike u individualnu dušu 4. Projekcija svesnog sadašnjeg u nesvesno prošlo 5. Činjenice i konstrukcija
6. Objektivni faktori „psihičke dinamike”

Glava deveta
SADRŽAJ SVESTI KAO IDEOLOGIJA /. Sociologičnost verbalnih reakcija 2. Metodi proučavanja sadržaja svesti 3. Pojam „životne ideologije”4. Različiti slojevi „životne
ideologije” 5. Seksualno 6. Zaključci

Deseta glava
KRITIKA MARKSISTIČKIH
APOLOGIJA FROJDIZMA
/. Marksizam i frojdizam 2. Stanovište B.
Bikovskog 3. Stanovište A. R. Lurije 4. Stanovište
B. D. Fridmana 5. Refleksologizirani frojdizam
A. B. Zalkinda  6. Zaključci
V. L. Mahlin FILOSOFSKI KOMENTAR DVA KONTEKSTA JEDNOG VEKA.
FROJDIZAM
I. V. Peškov RETORIČKI KOMENTAR
NOVI ORGANON
D. A. Siličev BELEŠKA O PISCU

One Response so far.

  1. Srđan Stanić says:

    Zainteresovan sam za knjigu Mihaila Bahtina “Frojdizam”. Da li je knjiga još raspoloživa? Da li je cena 400 dinara, kako je navedeno na sajtu? Da li šaljete knjige pouzećem?

    Pozdrav,

    Srđan Stanić

Postavi komentar