Autor: Александар Гура Broj strana: 642 Format: Б-5 Povez: Тврд Cena: 2500 дин. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Александар Гура – Симболика животиња:

Александар Гура спада у најзначајније савремене истраживаче словенске старине. Изузетно плодан научник, посебну пажњу је посветио истраживању оног дела древног паганског наслеђа које се до дан данас провлачи у фолклору, обичајима и веровањима словенских народа, а тиче се симболичке функције животиња. Као плод таквог истраживања настало је изузетно вредно дело коме по свеобухватности и систематичности нема равног код словенских народа, а ни у свету. То је и разлог што ће дело Симболика животиња у словенској народној традицији обезбедити аутору трајно место у историји културе словенских народа, и не само њих.Књига је посвећена словенским народним представама о животињама као специфичном и веома значајном сегменту традиционалне слике света. Ауторов етнолингвистички приступ предмету одликује изузетна систематичност и аналитичност у упоредном изучавању материјала (народна веровања, фолклор, обреди и обичаји, ликовни прикази, елементи књижевне и материјалне културе) разних словенских традиција, а као резултат таквог широког приступа дати су не само портрети појединачних животиња него и карактеристике читавих група и родова којима описане животиње припадају (звери, гмизавци, инсекти, птице и рибе). О уклопљености, пак, овог посебног истраживања животињскога света у ширу традиционалну (реконструисану) слику света, у митологију, веровања и сујеверја старих Словена, са свим модификацијама које тај свет добија на широком простору који данас заузимају разни словенски народи, не треба посебно говорити. Све везе су у књизи Симболика животиња… сачуване, органски провучене, што аутора препоручује и као изузетног познаваоца словенске старине уопште.