Autor: Aleksandar Gura Broj strana: 642 Format: B-5 Povez: Tvrd Cena: 2500 din. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Aleksandar Gura – Simbolika životinja

Simbolika životinja:

Aleksandar Gura spada u najznačajnije savremene istraživače slovenske starine. Izuzetno plodan naučnik, posebnu pažnju je posvetio istraživanju onog dela drevnog paganskog nasleđa koje se do dan danas provlači u folkloru, običajima i verovanjima slovenskih naroda, a tiče se simboličke funkcije životinja. Kao plod takvog istraživanja nastalo je izuzetno vredno delo kome po sveobuhvatnosti i sistematičnosti nema ravnog kod slovenskih naroda, a ni u svetu. To je i razlog što će delo Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji obezbediti autoru trajno mesto u istoriji kulture slovenskih naroda, i ne samo njih.Knjiga je posvećena slovenskim narodnim predstavama o životinjama kao specifičnom i veoma značajnom segmentu tradicionalne slike sveta. Autorov etnolingvistički pristup predmetu odlikuje izuzetna sistematičnost i analitičnost u uporednom izučavanju materijala (narodna verovanja, folklor, obredi i običaji, likovni prikazi, elementi književne i materijalne kulture) raznih slovenskih tradicija, a kao rezultat takvog širokog pristupa dati su ne samo portreti pojedinačnih životinja nego i karakteristike čitavih grupa i rodova kojima opisane životinje pripadaju (zveri, gmizavci, insekti, ptice i ribe). O uklopljenosti, pak, ovog posebnog istraživanja životinjskoga sveta u širu tradicionalnu (rekonstruisanu) sliku sveta, u mitologiju, verovanja i sujeverja starih Slovena, sa svim modifikacijama koje taj svet dobija na širokom prostoru koji danas zauzimaju razni slovenski narodi, ne treba posebno govoriti. Sve veze su u knjizi Simbolika životinja… sačuvane, organski provučene, što autora preporučuje i kao izuzetnog poznavaoca slovenske starine uopšte.

2 Responses so far.

  1. igormiskovic says:

    Ovo je jedna od najzanimljivijih knjiga koju sam ikada čitao. Kakva je šansa da se još nešto od ovog autora prevede i objavi?

Postavi komentar