Autor: Владимир Соловјов Broj strana: 236 Format: A-5 Povez: Тврд Cena: 800 дин. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Владимир Соловјов – Русија и васељенска црква

Садржај:

Књига прва

ПОЛОЖАЈ РЕЛИГИЈЕ У РУСИЈИ И НА ХРИШЋАНСКОМ ИСТОКУ
Глава прва
Руска легенда о светом Николи и светом
Касијану и њена употреба у две цркве које
се налазе у стању раздвојености
Глава друга
Питање смисла постојања Русије
Глава трећа
Истинско православље руског народа и
лажно православље богослова антивасељенаца
Глава четврта
Руски староверци. Релативна правда раскола.
Преосвештени Филарет Московски
и његове идеје о Васељенској Цркви
Глава пета
Руски словенофили и њихови погледи
на Цркву. Критичке примедбе
Глава шеста
Слобода религиозна и слобода црквена
Глава седма
И. С. Аксаков о званичној руској Цркви
Глава осма
Однос руске Цркве према грчкој Цркви,
према Бугарској и према Србији
Глава девета
Остварено пророчанство. Критика цезаропапизма
Глава десета
Пројект нечега попут папства у
Цариграду или у Јерусалиму

Књига друга
ЦРКВЕНА МОНАРХИЈА КОЈУ ЈЕ ОСНОВАО ИСУС ХРИСТ
Глава прва
Камен Цркве
Глава друга
Примат Светог Петра као стална
институција. Три камена хришћанства
Глава трећа
Петар и сатана
Глава четврта
Црква као васељенска заједница. Начело љубави
Глава пета
Кључеви царства
Глава шеста
Управљање Васељенском Црквом. Центар јединства
Глава седма
Царство Данилово. »Кота«и »Атог«
Глава осма
»Син Човечији« и »Камен«
Глава девета
Преосвештени Филарет Московски,
свети Јован Златоусти, Давид Штраус
и Пресанс о Петровом првенству
Глава десета
Апостол Петар и папство
Глава једанаеста
Папа свети Лав Велики о првенству
Глава дванаеста
Свети Лав Велики о папској власти
Глава тринаеста
Признање ставова светог Лава од стране
грчких отаца. »Ефеско разбојништво«
Глава четрнаеста
Халкидонски сабор. Закључак друге књиге

Књига трећа
ТРОЈИЧНО НАЧЕЛО И ЊЕГОВА
ДРУШТВЕНА ПРИМЕНА
Глава прва
Тројично начело, апстрактно изведено из идеје бића
Глава друга
Три Божанска лица; прави смисао њихових имена
Глава трећа
Божанска суштина и Њено тројако испољавање
Глава четврта
Душа света је основа стварања, простора, времена и механичке узрочности
Глава пета
Виши свет. Слобода чистих духова
Глава шеста
Три главна степена космогонијског процеса
Глава седма
Троструко оваплоћење Божанске Премудрости
Глава осма
Човек – месија. Хаос човечји.
Првобитни елементи тројичног друштва
Глава девета
Месијанска припрема код Индуса, Грка и Јевреја
Глава десета
Апсолутно поглаварство Христово.
Социјална Тројица. Свештенство и очинство
Глава једанаеста
Царска власт и синовство. Пророчко служење.
Три свете тајне права човека
Глава дванаеста
Четири свете тајне човекових »обавеза«