Autor: Николај Берђајев Broj strana: 212 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 900 дин. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Николај Берђајев – Смисао историје

Историја, као највећа духовна реалност, није дата нам емпирија, голи фактички материјал. У таквом виду историја не постоји и немогуће ју је као такву препознати. Историја се упознаје преко историјског памћења, као некаква духовна активност, као некакав одређени духовни однос према „историјском“ у унутрашњем, духовно преображеном и одуховљеном историјском сазнању. Само у процесу одуховљења и преображења у историјском памћењу објашњава се унутрашња веза, душа историје. Ово је такође тачно и за упознавање душе историје, као што је тачно и за упознавање душе човекове зато што човекова личност која није памћењем везана у нешто јединствено не даје могућност да се душа човекова упозна као нека реалност. Али историјско памћење, као начин упознавања „историјског“, нераздвојно је повезано с историјским предањем, изван кога и не постоји историјско памћење. Апстрактно коришћење историјским документима никада не даје могућност да се упозна „историјско“. Оно с њим не може да успостави никакав контакт. Осим рада на тим ис-торијским споменицима, рада који је, разуме се, врло важан и неопходан, потребно је још и наслеђе историјског предања, с којим је повезано историјско памћење. Само се овде везује неки чвор који дубински спаја духовну судбину човекову са судбином историје. Ви нећете схватити ниједну од великих историјских епоха, било да је то епоха Ренесансе, или епоха процвата средњовековне културе, или епоха раног хришћанства, или период цветања хеленске културе, било о којој великој епохи да се ради ви нећете схватити ниједну од њих друкчије до преко историјског памћења, у чијим ћете откривењима спознати своју духовну прошлост, своју духовну културу, своју отаџбину. Ви морате пренети своју духовну судбину у све велике епохе како бисте их схватили. Када их само споља узимате, оне су за вас унутарње мртве.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР
Глава I

О СУШТИНИ ИСТОРИЈСКОГ.
ЗНАЧЕЊЕ ПРЕДАЊА

Глава II

О СУШТИНИ ИСТОРИЈСКОГ.
МЕТАФИЗИЧКО И ИСТОРИЈСКО

Глава III

О НЕБЕСКОЈ ИСТОРИЈИ. БОГ И ЧОВЕК

Глава IV

О НЕБЕСКОЈ ИСТОРИЈИ.
ВРЕМЕ И ВЕЧНОСТ

Глава V

СУДБИНА ЈЕВРЕЈСТВА

Глава VI

ХРИШЋАНСТВО И ИСТОРИЈА
Глава VII
РЕНЕСАНСА И ХУМАНИЗАМ

Глава VIII

Смисао историје Смисао историје Смисао историје Смисао историје Смисао историје Смисао историје Смисао историје Смисао историје Смисао