Autor: Вања Станишић Broj strana: 250 Format: Б-5 Povez: Мек Cena: 900 дин. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Вања Станишић – Писмо између језика и културе

САДРЖАЈ

И. О ТИПОЛОГИЈИ ПИСМА
И. 1 Шта је то писмо? (7)
И. 2 Граматологија – општа наука о писму (8)
И. 3 Двострана природа писма (10)
И. 3.1. Синтагматика и парадигматика писма (12)
И. 4 Простор и време у структури писма (17)
И. 4.1 Писмо у ширем и ужем значењу (18). И. 4.2 «Предметно писмо» и визуелни говор (22). И. 4.3 Доисторијске «чрте и резе» (23)
И. 5 Порука у времену (25)
И. 5.1 Писмо «слика» (27). И. 5.2 Упрошћавање цртежа и «еволутивни скок» у структури писма (29)
И. 6 «Писмо идеја» и «писмо речи» (32)
И. 7 Писмо као колективно памћење (38)
И. 8 Графички прилози и коментари (42)

ИИ. ОД СЛИКЕ ДО ЗНАКА
ИИ. 0. Комуникативне поруке древних цивилизација (67)
ИИ. 1 Египатска писменост и њена порука у времену (68)
ИИ. 1.1.5 Графички прилози и коментари (77)
ИИ. 1.2 Псеудохијероглифски и псеудоалфабетски модел (81)
ИИ. 1.2.1 Мероитско писмо (81). ИИ. 1.2.2 Египатски структурни модел (84). ИИ. 1.2.3 Библоска загонетка (88). ИИ. 1.2.4 Сегментално писмо (88). ИИ. 1.2.5 Графички прилози и коментари (91)
ИИ. 2 Клинопис и његова порука у простору (97)
ИИ. 2.1 Сумерско-акадски клинопис – најстарије међународно писмо (97)
ИИ. 2.1.1.5 Графички прилози и коментари (105)
ИИ. 2.2 Диграфија и диглосија бронзаног доба (110)
ИИ. 2.2.1 Еламска писменост (110). ИИ. 2.2.2. Хуритски клинопис (112). ИИ. 2.2.3 Хетитска писменост (114). ИИ. 2.2.4 Писменост Урарту (119). ИИ. 2.2.5 Графички прилози и коментари (121)
ИИ. 2.3 Псеудоклинописни модели (130)
ИИ. 2.3.1 Угаритски клинопис (130). ИИ. 2.3.2 Староперсијски клинопис (132). ИИ. 2.3.3 Графички прилози и коментари (135)
ИИ. 3 Егејска писменост и загонетка њених знакова (138)
ИИ. 3.2.3 Графички прилози и коментари (146)
ИИ. 4 Мезоамеричке хијероглифске писмености (153)
ИИ. 4.4. Графички прилози и коментари (160)
ИИ. 5 Најстарија међу живим писменостима (178)
ИИ. 5.1 Кинеско писмо – симбол источноазијске цивилизације (178)
ИИ. 5.1.6 Графички прилози и коментари (188)
ИИ. 5.2 Синиформне писмености (194)
ИИ. 5.2.1 Псеудокинески модели (194)
ИИ. 5.2.1.1 Киданско писмо (194). ИИ. 5.2.1.2 Џурџенско писмо (195).
ИИ. 5.2.2 Тангутска логографија (196)
ИИ. 5.2.3 Графички прилози и коментари (198)
ИИ. 5.3 Диглосија и диграфија у источноазијском културном кругу (201)
ИИ. 5.3.1 Настанак и судбина старог вијетнамског писма (201). ИИ. 5.3.2 Корејски симболички алфабет (202). ИИ. 5.3.3 Структурна диграфија у јапанском писму (206). ИИ. 5.3.4 Графички прилози и коментари (212)

ИИИ. Графички језик и визуелни говор (218)
Библиографија (223)
Регистар појмова (242)