Autor: Павел Филонов Broj strana: 672 Format: B5 Povez: Тврд Cena: 3500 дин. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena
Павел Филонов – Формула космоса
    Књига једног од (уз Маљевича и Кандинског) најзначајнијих руских
сликара 20. века Павела Филонова ФОРМУЛА КОСМОСА обухвата
исцрпан избор из његове литерарне заоставштине: Дневнике које је
Филонов писао у периоду 1933-1937. године, Писма упућена својој жени
и најближим ученицима, одломке из Аутобиографије, чувену заумну
поему Попевка о проклијку Световом коју је написао у време дружења са
Хлебњиковом и Мајаковским, те Теоријске радове о систему „Светског
процвата“, аналитичкој уметности и „направљеној слици“, и све то у
изврсном преводу Милана Вићића. Књига садржи и два предговора
врсних позналаца дела Павела Филонова: текст Дмитрија Сарабјанова
Филонов сам са собом и међу другима и заједнички текст Џона Боулта и
Николете Мислер О текстовима Павела Филонова. Исцрпне и за
разумевање једног од најсложенијих  периода руске историје веома
корисне и значајне Коментаре уз Дневнике П. Филонова написала је Г.
Марушина. На крају књиге дати су Основни подаци о животу и
стваралаштву Павела Филонова.
Превод с руског МИЛАН ВИЋИЋ
672 стране (576 страна текста + 96 табли са репродукцијама у боји)