Autor: Николај Берђајев Broj strana: 230 Format: A-5 Povez: Тврд Cena: 900 дин. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Николај Берђајев – О човековом ропству и слободи

САДРЖАЈ:
Уместо предговора. О противречностима у мом мишљењу

I 1.Личност
2. Господар, роб и слободан човек

II 1. Биће и слобода. Човеково робовање бићу
2. Бог и слобода. Човеково робовање Богу
3. Природа и слобода. Космичка саблазан
и човеково робовање природи
4. Друштво и слобода. Социјална саблазан
и човеково робовање друштву
5. Цивилизација и слобода. Човеково робовање цивилизацији и саблазан културних вредности

6. Човеково робовање самом себи и саблазан индивидуализма

III 1. а) Саблазан царства. Двоструки лик државе
б) Саблазан рата и човеково робовање рату
с) Саблазан национализма и човеково
робовање национализму
д) Саблазан аристократизма и човеково робовање
аристократизму. Двоструки лик аристократизма
е) Саблазан буржоазности. Робовање власништву и новцу
2. а) Саблазан револуције и човеково робовање револуцији. Двоструки лик револуције
б) Саблазан колективизма и човеково робовање колективизму. Саблазан утопије. Двоструки лик социјализма
3. а) Саблазан еротског и човеково робовање
еротском. Полност, личност и слобода
б) Саблазан естетског и човеково робовање естетском. Лепота, уметност и природа
IV 1. Духовно ослобођење човека.
Победа над страхом и смрћу
2. Саблазан историје и човеково робовање историји. Двоструко схватање свршетка историје. Активно-стваралачки есхатологизам