Autor: Вјачеслав Иванов Broj strana: 310 Format: А-5 Povez: Мек Cena: 1300 Biblioteka: Oblast: , , ,
Ocena

Вјачеслав Иванов – Огледи из семиотике.

Садржај

Монтажа као градивни принцип
у култури прве половине двадесетог века

Развој терминологије наука о уметности
и интеграција знања

Језик и уметност

Ka семиотичком проучавању
културне историје великог града

Семиотика и историја

Историјски увод у проучавање
библиотека будућности

Категорија времена
у уметности и култури 20. века

Гатање и предсказивање будућности
на Старом истоку и у античком свету

Културна антропологија у систему наука

Symbolarium. Предлози за речник симбола

Русија и гносис

О настанку структуралистичког метода
у хуманистичким наукама словенских
земаља и његов развој до 1939. године

Нови подаци о предисторији Мудрости
у староисточњачким текстовима

КРАЈ РЕНЕСАНСЕ
И КРИЗА ХУМАНИЗМА.
НАСТУПАЊЕ МАШИНЕ