Autor: Danil Andrejev Broj strana: 604 Format: A-5 Povez: Мек Cena: RASPRODATO Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Danil Andrejev – Ruža sveta

SADRŽAJ:

Knjiga prva
RUŽA SVETA I NjENO MESTO U ISTORIJI
Glava prva
RUŽA SVETA I NjENI PRIMARNI ZADACI
Glava druga
ODNOS PREMA KULTURI
Glava treća
ODNOS PREMA RELIGIJAMA

Knjiga druga
O METAISTORIJSKOM
I TRANSFIZIČKOM METODU SPOZNAJE
Glava prva
NEKE OSOBENOSTI METAISTORIJSKOG METODA
Glava druga
O TRANSFIZIČKOM METODU
Glava treća
POLAZNA KONCEPCIJA
1. Višeslojnost
2. Poreklo Zla. Svetski zakoni. Karma
3. Pitanje slobode volje
4. Biće i svest
5. Raznomaterijalna struktura čoveka
6. Metakulture

Knjiga treća
STRUKTURA ŠADANAKARA. SVETOVI UZLAZNOG NIZA
Glava prva
SAKUALA PROSVETLjENjA
Glava druga ZATOMISI
Glava treća
SREDNjI SLOJEVI ŠADANAKARA

Knjiga četvrta
STRUKTURA ŠADANAKARA. INFRAFIZIKA
Glava prva
OSNOVA
Glava druga
SVETOVI ODMAZDE
Glava treća
ŠRASTRE I UICRAORI

Knjiga peta
STRUKTURA ŠADANAKARA: STIHIJALE
Glava prva
DEMONSKE STIHIJALE
Glava druga
SVETLE STIHIJALE
Glava treća
ODNOS PREMA ŽIVOTINjSKOM CARSTVU

Knjiga šesta
NAJVIŠI SVETOVI ŠADANAKARA
Glava prva
DO SVETSKE SALVATERE
Glava druga
LOGOS ŠADANAKARA
Glava treća
ŽENSTVENOST

Knjiga sedma
METAISTORIJASTARE RUSIJE
Glava prva
KIJEVSKA RUSIJA
KAO METAISTORŠSKA POJAVA
Glava druga
HRIŠĆANSKI MIT I PRAROSIJANSTVO
Glava treća
EPOHA PRVOG UICRAORA

Knjiga osma METAISTORIJA MOSKOVSKOG CARSTVA
Glava prva
SMENA UICRAORA
Glava druga
EGREGOR PRAVOSLAVLjA
I INFRAFIZIČKI STRAH
Glava treća
POPUNjAVANjE PROSTORA
MEĐU KULTURAMA
Glava četvrta
RODOMISL PETAR I DEMONSKO NARUŠAVANjE NjEGOVE MISIJE

Knjiga deveta METAISTORIJA PETERBURŠKE IMPERIJE
Glava prva
DRUGI UICRAOR I SPOLjAŠNjI PROSTOR
Glava druga
DRUGI UICRAOR I UNUTRAŠNjI PROSTOR
Glava treća
SKIDANjE SANKCIJE
Glava četvrta
PODVIG

Knjiga deseta
METAISTORIJA RUSKE KULTURE
Glava prva
DAR VESNIŠTVA
Glava druga
MISIJE I SUDBINE
Glava treća
MISIJE I SUDBINE (nastavak)
Glava četvrta
MISIJE I SUDBINE (završetak)
Glava peta
PADVESNIKA
Knjiga jedanaesta
METAISTORIJA POSLEDNjEG STOLEĆA
Glava prva
USTOLIČENjE TREĆEG ŽRUGRA
Glava druga
BORBA SA DUHOVNOŠĆU
Glava treća
MRAČNI PASTIR
Glava četvrta
METAISTORIJA NAŠIH DANA
Knjiga dvanaesta
PERSPEKTIVE
Glava prva
VASPITAVANjE ČOVEKA OPLEMENjENOG LIKA
Glava druga
SPOLjAŠNjE MERE
Glava treća
KULT
Glava četvrta
KNEZ TAME
Glava peta
SMENA EONA
REČNIK IMENA, TERMINA I NAZIVA
KOJI SE ČESTO POMINjU U TEKSTU
BELEŠKA O PISCU

One Response so far.

  1. Andrej Milicevic says:

    Da li mozda imate jos neki primerak?

Postavi komentar