Autor: Nikolaj Berđajev Broj strana: 262 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 1000 din. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Nikolaj Berđajev – O čovekovom ropstvu i slobodi

SADRŽAJ

UMESTO PREDGOVORA
Ο protivrečnostima u mom mišljenju
I
1. Ličnost
2. Gospodar, rob i slobodan čovek

II
1. Biće i sloboda.
Čovekovo robovanje biću
2. Bog i sloboda.
Čovekovo robovanje Bogu
3. Priroda i sloboda. Kosmička sablazan
i čovekovo robovanje prirodi
4. Društvo i sloboda.
Socijalna sablazan
i čovekovo robovanje društvu
5. Civilizacija i sloboda.
Čovekovo robovanje civilizaciji
i sablazan kulturnih vrednosti
6. Čovekovo robovanje samom sebi
i sablazan individualizma

III
1.a) Sablazan carstva. Dvostruki lik države
b) Sablazan rata
i čovekovo robovanjve ratu
s) Sablazan nacionalizma
i čovekovo robovanje nacionalizmu.
Narod i nacija
d) Sablazan aristokratizma
i čovekovo robovanje aristokratizmu
Dvostruki lik aristokratizma
e) Sablazan buržoaznosti.
Robovanje vlasništvu i novcu
2. a) Sablazan revolucije
i čovekovo robovanje revoluciji.
Dvostruki lik revolucije
b) Sablazan kolektivizma
i čovekovo robovanje kolektivizmu.
Sablazan utopije.
Dvostruki lik socijalizma
3.
a) Sablazan erotskog
i čovekovo robovanje erotskom.
Polnost, ličnost i sloboda
b) Sablazan estetskog
i čovekovo robovanje estetskom.
Lepota, umetnost i priroda

IV
1. Duhovno oslobođenje čoveka.
Pobeda nad strahom i smrću
2. Sablazan istorije
i čovekovo robovanje istoriji.
Dvostruko shvatanje
svršetka istorije.
Aktivno-stvaralački eshatologizam

Postavi komentar