Autor: Група Аутора Broj strana: 228 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 700 дин. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Kratka istorija Rusije

Sadržaj:

ISTORIJSKI PREGLED.
PRVOBITNO DRUŠTVO
STARI NARODI I DRŽAVE U RANO GVOZDENO DOBA
ISTOČNI SLOVENI
STARORUSKA DRŽAVA. STARORUSKE KNEŽEVINE.
NOVGORODSKA REPUBLIKA
SREDNjOVEKOVNA RUSKA DRŽAVA OD 13. DO 15. VEKA U GEOPOLITIČKOM
PROSTORU ISTOČNE EVROPE
RUSKE KNEŽEVINE OD DRUGE POLOVINE 13. DO SREDINE 15. VEKA
RUSKA DRŽAVA OD DRUGE POLOVINE 15. DO KRAJA 16. VEKA
RUSIJA OD KRAJA 16. DO KRAJA 17. VEKA
RUSIJAU 18. VEKU
RUSIJA U PRVOJ POLOVINI 19. VEKA
RUSIJA U DRUGOJ POLOVINI 19. VEKA
RUSIJA KRAJEM 19. I POČETKOM 20. VEKA
REVOLUCIJA 1905-1907. GODINE
RUSIJA U OČI PRVOG SVETSKOG RATA
RUSIJA U PRVOM SVETSKOM RATU
FEBRUARSKA REVOLUCIJA 1917.
OD FEBRUARA PREMA OKTOBRU
OKTOBARSKA REVOLUCIJA 1917. IZLAZAK RUSIJE IZ
PRVOG SVETSKOG RATA. GRAĐANSKI RAT
OSNIVANjE SSSR
INDUSTRIJALIZACIJA.
KOLEKTIVIZACIJA
SSSR TRIDESETIH GODINA.
IZGRADNjA SOCIJALISTIČKOG SISTEMA.
MASOVNE REPRESIJE
SSSR U DRUGOM SVETSKOM RATU. VELIKI OTADžBINSKI RAT
SSSR OD 1945. DO 1953. GODINE
SSSR OD 1953. DO 1964. GODINE
SSSR OD 1964. DO 1985. GODINE
SSSR OD 1985. DO 1991.
OD “PERESTROJKE” KA RASPADU SSSR
RUSKA FEDERACIJA (decembar 1991-1998)

Postavi komentar