Autor: Grupa Autora Broj strana: 350 Format: A-5 Povez: Tvrd Cena: 1700 din. Biblioteka: Oblast: , ,
Ocena

Fenomenologija ruske duše

Sadržaj:
Nikolaj Berđajev
O VLASTI PROSTORA
NAD RUSKOM DUŠOM

Boris Višeslavcev
O RUSKOM
NACIONALNOM KARAKTERU

Dmitrij Lihačov
O RUSKOM
NACIONALNOM KARAKTERU

Nikolaj Loski
KARAKTER RUSKOG NARODA

Nikolaj Trubeckoj
O TURANSKOM ELEMENTU
U RUSKOJ KULTURI
KAKVIM CRTAMA RUSKOG
KARAKTERA TREBA PRIPISATI
VELIČINU RUSKE DRŽAVE?

Anatolij Butenko
Julija Kolesničenko
MENTALITET RUSA I EVRAZIJSTVO:
NjIHOVA SUŠTINA I
DRUŠTVENO-POLITIČKI SMISAO

Leonid Milov
PRIRODNO-KLIMATSKI FAKTOR
I MENTALITET RUSKOG SELjAŠTVA

Vladimir Babaškin
SELjAČKI MENTALITET: NASLEĐE
CARSKE I KOMUNISTIČKE RUSIJE

Sergej Borisov
SIMBOLI SMRTI
U RUSKOM MENTALITETU

Vladimir Brjušinkin
FENOMENOLOGIJA RUSKE DUŠE

Igor Panš
NACIONALNI MENTALITET
I ISTORIJA RUSIJE

Aleksandar Jertš
RUSKI MENTALITET I
FENOMEN “ZAPADNjAŠTVA”
U RUSKOJ KULTURI

Viktor Šapovalov
ARHEOLOGIJA HUMANISTIČKOG
ZNANjA I LIKOVI RUSIJE

Aleksandar Ogurcov
TEŠKOĆE ANALIZE MENTALITETA

Vladgimir Kantor DA LI SE MENjA RUSKI MENTALITET?

Aleksandar Panarin
PROCESI MODERNIZACIJE I MENTALITET
Ilja Gerasimov

RUSKI MENTALITET IMODERNIZACIJA

Viktor Makarenko
RUSKI POLITIČKI MENTALITET

Georgij Gačev
MENTALITET ILI NACIONALNI KOSMOPSIHOLOGOS

A. G. Starcev
RUSKI NACIONALNI KARAKTER

BELEŠKE O AUTORIMA

REČ PRIREĐIVAČA

Postavi komentar