Autor: Nikolaj Berđajev Broj strana: 272 Format: A-5 Povez: Tvrd Cena: 800 din. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Nikolaj Berđajev – Carstvo duha i carstvo ćesara

SADRŽAJ:

CARSTVO DUHA I CARSTVO ĆESARA
Gnoseološki uvod
BORBA ZA ISTINU
GlavaI
ČOVEK I BOG. DUHOVNOST
Glava II
ČOVEK I KOSMOS. TEHNIKA
Glava III
ČOVEK I DRUŠTVO. SOCIJALIZAM
GlavaIV
ČOVEK I ĆESAR. VLAST
Glava V
O HIJERARHIJI VREDNOSTI.
CILjEVI I SREDSTVA
Glava VI
PROTIVREČNOSTI SLOBODE
Glava VII
KOMUNITARNOST, KOLEKTIVIZAM
I SABORNOST
Glava VIII
PROTIVREČNOSTI MARKSIZMA
GlavaIX
JEDINSTVO ČOVEČANSTVA
I NACIONALIZAM
Glava X
O VEČNOM I NOVOM ČOVEKU
Glava XI
TRAGEDIJA LjUDSKOG POSTOJANjA
I UTOPIJA. SFERA MISTIKE
DIJALEKTIKA BOŽANSKOG I LjUDSKOG
PREDGOVOR
GlavaI
JERETIČKO RAZMIŠLjANjE. KRIZA HRIŠĆANSTVA. KRITIKA OTKROVENjA
Glava II
DIJALEKTIKA BOŽANSKOG I LjUDSKOG U NEMAČKOJ MISLI. ZNAČAJ NIČEA. DIJALEKTIKA TROJIČNOSTI
Glava III
RAZVOJ I NOVUM
GlavaIV STRAH
Glava V PATNjA
Glava VI ZLO
Glava VII RAT
Glava VIII ČOVEČNOST
GlavaIX DUHOVNOST
Glava X LEPOTA
Glava XI BESMRTNOST
Glava XII
MESIJANIZAM I ISTORIJA
Glava XIII RELIGIJA DUHA. POBOŽNO RAZMIŠLjANjE
Glava XIV
SVRŠETAK STVARI I NOVI EON

Postavi komentar