Autor: Vasilij Zenjkovski Broj strana: 220 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 400 din. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Vasilij Zenjkovski – Apologetika

Apologetika

Sadržaj:

PREDGOVOR
UVOD

Deo I

HRIŠĆANSKA VERA I SAVREMENO ZNANjE
Glava I
Opšte osnove hrišćanskog poimanja sveta
Glava II
Vera i um
Glava III
Bog i svet. (Analiza nehrišćanskih učenja o odnosu Boga i sveta)
Glava IV
Postanak sveta. Razvoj života u njemu
s hrišćanske tačke gledišta i poređenje
sa savremenim naučnim teorijama
Glava V
Pojava čoveka na zemlji
Glava VI
Pojava čoveka na zemlji (nastavak)
Glava VII
Glava VIII
Zaključak

Deo II

HRIŠĆANSTVO U ISTORIJI
Glava I
Hrišćanstvo i mnogoboštvo (uvodne napomene)
Glava II
Istorijska realnost Isusa Hrista
Glava III
Mnogobožačke misterije i hrišćanstvo
Glava IV
Mnogobožačke misterije i hrišćanstvo (nastavak)
Glava V
Hrišćanska recepcija vanhrišćanskog materijala
Glava VI
Zaključak o vezi hrišćanstva sa istorijom
Deo III
HRIŠĆANSTVO KAO CRKVA
Glava I
O takozvanom bescrkvenom hrišćanstvu
Glava II
Crkva i sloboda duha
Glava III
Crkva i socijalno-ekonomski odnosi
Glava IV
Crkva i država, Crkva i vlast
Glava V
Jedinstvo Crkve
Glava VI
Zaključak uz glave o hrišćanstvu kao Crkvi

Postavi komentar